Bescherming van mens en milieu

Zuurstofmeting in industriële processen is cruciaal voor het vermijden van explosies. Continue, ‘real-time’ metingen zijn op dit vlak onontbeerlijk. Een TDLs analyzer die de eenvoud van een gewone sensor combineert met de kracht van een compleet analysesysteem is de meest aangewezen keuze.

Elektrostatische precipitatie
Het meten van koolstofmonoxide, CO, in de gasstroom naar de elektrostatische precipitator (ESP) voorkomt dat brandbare gassen een explosie veroorzaken. Een snelle respons van minder dan 3 seconden is hier van het allergrootste belang. Een in-situ TDL-analyzer is hier de enige betrouwbare oplossing.

Veiligheid voorop bij ethyleenoxide productie
Ethyleenoxide is een uiterst explosief gas. Je kan dus niet genoeg voorzorgsmaatregelen nemen om mensen en omgeving te beveiligen. Zuurstofmeting met snelle responstijd en hoge betrouwbaarheid zijn hier noodzakelijk. Naast een veilige productie-omgeving zorgt een optimale zuurstofconcentratie ook voor een hoger rendement. Voor nog verdere optimalisatie van de reactie wordt CO2 gemeten in de ethyleen retourleiding.