Inertisering en beveiliging

Inertisering of ‘blanketing’ is het opvullen van reactoren met een inert gas (vaak een stikstofdeken genoemd). Op die manier wordt vermeden dat er een explosie ontstaat, of het product degradeert of polymeriseert onder invloed van ongewenste zuurstof en/of vocht. De aanwezigheid van zuurstof en vocht is in heel veel toepassingen in verschillende industrieën niet gewenst, van (petro)chemie, over voedings- en drankenindustrie tot farmacie.

Afgasverbranding
De zuurstofconcentratie in het afgas dat naar de ‘flare’ gaat voor verbranding moet continu gemeten worden onder wisselende procesomstandigheden en koolwaterstofbelasting. Op deze analyzer moet je kunnen vertrouwen omdat het naast procescontrole (bij zuurstofovermaat wordt immers inert gas toegevoegd) ook instaat voor de veiligheid van de gasverbranding.

Inertisering en stikstofdekens
Bij opslag van een groot aantal producten, van vruchtensappen en melkpoeder, over actieve farmaceutische ingrediënten tot chemische stoffen wordt de zuurstofconcentratie in de headspace van de opslagtank opgevolgd om oxidatie of explosie te voorkomen. Een TDLs analyser die je als een sensor rechtstreeks in de tank installeert heeft geen sampling en monstervoorbereiding nodig, een tussenstap die vaak voor problemen zorgt en veel onderhoud vraagt.