Rendabele processen door betere analyzers

In het streven naar meer efficiëntie in industriële processen zijn analysesystemen onontbeerlijk. Zij zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid reactieproducten aanwezig zijn en vermijden verspilling. Veel analyzers zijn extractief, wat betekent dat ze een aftakking op het proces nodig hebben en een monsternamesysteem. Dit zorgt naast veel onderhoud ook voor tijdverlies in de analyse. In-situ analyzers brengen hier soelaas.

Productie van ammoniak, NH3
Ammoniak is één van de meest gebruikte chemische producten in een groot aantal domeinen. Bij de omzetting van methaangas (CH4) tot waterstof (H2) wordt CO gevormd. Het rendement van deze reactie wordt opgevolgd door de meting van de CO-concentratie. Na de gaswasser wordt vaak ook CO en CO2 gemeten. Een in-situ TDL-analyzer vraagt in deze toepassing minder onderhoud en heeft een snellere responstijd dan klassieke (NDIR) analysesystemen.

Directe chlorering en oxy-chlorering
Tijdens de productie van VCM (vinylchloride monomeer) zijn er twee chloreringsprocessen, de directe chlorering en de oxy-chlorering. In beide processen is de controle van de zuurstofhoeveelheid noodzakelijk. De extreem corrosieve omgeving vraagt om resistente materialen en minimale procesconnecties. De Mettler Toledo GPro500 is hiervoor de perfecte oplossing.