Verbrandingsprocessen

Verbrandingsprocessen vind je over heel de wereld, onder meer in raffinaderijen, (petro)chemische industrie en energiecentrales. De kost en de schaarste van fossiele brandstoffen en de komst van alternatieve brandstoffen zorgen voor de noodzaak tot optimalisatie van het verbrandingsproces. Enerzijds voor kostenbesparing, anderzijds om de veiligheid te garanderen. TDLs analyzers zijn hiervoor het meest geschikt.

FCC-unit
In de Fluidized Catalytic Cracking unit (FCC) zijn de procesomstandigheden niet optimaal voor klassieke analysesystemen. Een TDL met een probe-design (zoals GPro500) blijkt hier wel geschikt.

Thermische oxydizer
Bij de verbranding van vluchtige componenten (VOC) in de thermische oxidatie is de controle van de zuurstofconcentratie van groot belang. Niet alleen de nauwkeurigheid telt, maar vooral de snelheid van de analyse. Klassieke paramagnetische systemen worden tegenwoordig niet meer gekozen wegens hun tragere responstijd. Een TDL-analyzer meet rechtstreeks en snel in het hart van het proces, ondanks de hoge temperatuur en agressieve omstandigheden.

Krachtcentrales
Het onder controle houden van zowel de CO als O2 hoeveelheid bij verbranding van fossiele brandstoffen, gas maar ook in WKK’s (energiecentrales en (petro)chemische industrie) en deNox, is noodzakelijk voor optimalisatie van de efficiëntie en verlaging van emissies. Probe-type TDL-analyzers meten rechtstreeks in het proces, zonder sampling en preconditioning. Daardoor is een snelle en correcte gasanalyse gegarandeerd.